He Rau Timotimo Kōrero No.9

Investiture CNZM Dr Arapaera Royal Tangaere. Te Taura Whiri Rauemi.