Skip to main content

Mā te whānau o te Kōhanga Reo hei whakatakoto he kaupapa hei whakanui i te mauri ora o ia mokopuna i roto i te korowai o Te Kōhanga Reo

The kōhanga reo whänau will plan to maximise the strengths and skills of each mokopuna cloaked in the korowai of Te Kōhanga Reo. The role of whānau or family in kōhanga reo is as important as is Te Reo Māori, mokopuna (children) and Kaumātua (elders). Whānau are the foundation blocks of the kōhanga reo movement. Kōhanga reo philosophy is based on Ngā Pou e whā or the 4 kaupapa statements in Te Korowai.

Whānau

Te Reo Māori – Total immersion in Reo Māori in Kōhanga.

Whanau Management – are part of decision making, management and share responsibility of driving Kōhanga.

Accountability, Kia Tika Kia Pono- Whānau are accountable and committed to each other and the kaupapa.

The Health and Wellbeing of the Mokopuna and the Whānau. Kia noho Haumaru-Providing an environment that is physically, environmentally and spiritually safe for the mokopuna and their whänau. Kōhanga Reo is not an early childhood service, it is concerned with the survival of the Māori language and whānau social development through te reo, tikanga and āhuatanga Māori.

Kōhanga Reo is not only a journey for the child but the whole family. Kōhanga Reo offers courses for parents, through whānau learning as well as professional development for Kaiako(teachers), kaimahi and parents.

There are over 460 Kōhanga Reo established throughout the country, use the Kohanga Locater to find a Kōhanga nearest you.

Te Whānau

E pono ana Te Kōhanga Reo ki te tiaki, ki te whakaora ake i te reo Māori me ōna tikanga katoa. Ko te whānau te taura here e taka ai ki a rātou te kaha whakatairanga i te oranga tonutanga o te reo Māori, o te ao Māori.

“Tērā te wā ka whānau mai he tamaiti o te kupu whakaari, māna tātou e ārahi”

Ka whakahauhia ngā whānau kia whai wāhi mai ki te reo Māori, ki te hīkoi ngātahi hoki me ā rātou tamariki. He take tino nui te whai wāhi mai o te whānau ki te kōhanga reo.

“Matua rautia.”

E tautokona ana ngā whakataunga, ngā whakahaere, ngā haepapa a te whānau kia taea tonutia ai te whakaū, te whakatairanga i te reo Māori me ōna tikanga katoa. E whai ake nei ngā tino pukapuka a te Poari Matua e whakamahia ana:

● Te Korowai: - Kei konei ngā aratohu hei whakarite Tūtohinga, ngā mātāpono a te kaupapa, ngā whāinga me ngā koronga i raro i ngā Pou e Whā, arā,

- Ko te Reo Māori anake i roto i te kōhanga reo ia rā, ia rā;

- Kei te whānau te mana whakahaere;

- Kia tū tika, kia tū pono ki te kaupapa;

- Whakatauiratia ngā whanonga e ora pū ai te hinengaro, te wairua, te tinana o te tamaiti, engari me whakatūturu te tohu manaaki rangatira.

● Te Tūtohinga: - Te kupu taurangi a ngā whānau kōhanga reo ki te Poari Matua.

● Te Whāriki: - Te marautanga mātauranga whakawhanake mokopuna i roto i tōna ao Māori mā tōna reo Māori.

● Te Ara Tūāpae: - Te mahere rautaki mō ngā tau e 25 (2008 - 2033), i whakaritea e ngā whānau kōhanga reo mō te Kaupapa.

Ka āhei ia tamaiti kia poipoia rātou, mā roto mai i te Kaupapa o Te Kōhanga Reo, ki te ao o ngā tikanga o tō rātou ao Māori. Koia tēnei he tino taonga tuku iho.