Skip to main content

Aku Hau Kotuku e!

Aku hau kotuku e 

He aroha e uiui noa ana, 

E rapurapu kau ana 

Ka ngaro aku manu kōkiri, 

Aku hau kōtuku e…. 

Ka whati rā aku tōtara haemata 

Aku nohoanga whakanui 

I ngā rangi awatea 

Tāwhana kau ana 

Ko ahau ki muri nei e… 

Tū noa ana ngā maunga whakahī 

I te riu o te whenua 

Ka ngaro koutou i te ao 

Ngā manu whititua 

Ngā pou tokomanawa 

O ngā whare maire 

O ngā whare kura e… 

Haere, haere atu i te ata hāpara 

Haere atu ki a aturangi mamao 

Haere, haere atu ki te ara whano ki te pō, 

Te pō nui, te pō roa, 

Te pō matirerau, te whaiwhai Ariki e…. 

 

 

Nō Rangiātea

E kore rawa au e ngaro – he kākano 

I ruia mai i Rangiātea – he kākano 

E kore au e ngaro e, nō Rangiātea 

Kōrerorerotia te reo – kia rongohia 

Kōrerorerotia te reo – kia rongohia 

Kōrerorerotia te reo – kia pūmai ai 

Kōrerotia te reo 

Kei te Ataarangi e – he kākano 

Kei roto i ngā Kōhanga – te kākano 

Kōrerorerotia te reo – kia pūmau ai 

Kōrerotia te reo, kōrerotia te reo, kōrerotia te reo 

E kia mau ki tō reo rangatira hi! 

Te Whaea

Ka waiata ki a Maria 

Hine i whakaae 

Whakameatia mai 

Te Wharetangata 

Hine pūrotu 

Hine ngākau 

Hine rangimārie 

Ko te whaea 

Ko te whaea 

O te ao… o te ao 

Ka Noho Au Ki Konei

(auē ngā iwi e..) 

Ka noho au ki konei ka whakaaro noa 

He pēhea rā te huri o te ao katoa 

Ngā rongo kino e tukituki nei i te takiwā 

Ngā whakawai e hau nei ngā tamariki 

Kua kore noa he ture hei arataki 

Te mana, te ihi, ka takahia rā 

Kia kaha tātou ki te whakahoki mai 

Te mauriora me te wairua, auē ngā iwi e 

Tāpaea ngā hē katoa ki runga rawa 

Kei a ia rā te ora me te mārama 

Kapohia te aroha nui o te Ariki 

Māna e kaupare rā ngā kino katoa 

Whītiki maranga mai horahia rā 

Ngā kupu hei oranga ā-tinana e 

Kia noho ai i raro i te maru noa 

Te rangimārie, te rongopai auē me te aroha e 

Te rangimārie, te rongopai auē ngā iwi e. 

(Puritia tō mana Māori motuhake auē auē auē hi) 

Whakarongo

Whakarongo ki te reo Māori e karanga nei 

Whakarongo ki ngā akoranga rangatira 

Nā te Atua i tuku iho ki a tātou e 

Pupuritia, kōrerotia mō ake tonu 

Tirohia ngā tikanga tapu a ngā tīpuna 

Kapohia hei oranga ngākau auē 

Whiua ki te rangi 

Whiua ki te ao 

Whiua ki ngā iwi katoa 

Kaua rawa rā e tukua e kia memeha e 

Whakarongo ki te reo Māori e karanga nei 

Whakarongo ki ngā akoranga rangatira 

Nā te Atua i tuku iho ki a tātou e 

Pupuritia, kōrerotia mō ake tonu 

Tirohia ngā tikanga tapu a ngā tīpuna 

Kapohia hei oranga ngākau auē 

Tēnā kia purea te hau ora e 

He kupu tuku iho mō tēnei reanga x2 

Whakarongo 

(Te reo whakarongo) 

Kia Tūpato

Kia tūpato, kia tūpato, mokopuna mā 

Nā, ka hīkoi koutou i te huarahi 

Kia tūpato, kia tūpato, mokopuna mā 

Kei takahitia koe e te waka e 

Tuatahi, e tū 

Tuarua, whakarongo 

Tuatoru, titiro 

Taha matau, taha mauī 

Taha matau anō 

Mehemea kei te wātea 

Te huarahi e 

Whakawhiti, whakawhiti 

Whakawhiti moko e 

Kia tūpato, kia tūpato, mokopuna mā 

Nā, ka haere koutou ki te tāone nui 

Kia tūpato, kia tūpato, mokopuna mā 

Mā ngā raiti ātanga e ārahi i a koe 

Whero, e tū 

Karaka, tatari 

Haere, ko te kōrero 

O kākāriki e. 

Kua Tipu Rā

Kua tipu rā hei oranga 

Mō te iwi Māori 

Mā te matua i te rangi 

Hei ārahi i te Kōhanga 

Nō reira mauria mai 

Ngā tamariki ki te Kōhanga Reo