Ko Mookau ki runga
Ko Taamaki ki raro
Ko Mangatoatoa ki waenganui
Ko Pare Waikato, Ko Pare Hauraki
Ko Te Kaokao Roa o Paatetere
Tiihei Mauri Ora!
Nei raa ko te ngaakau e tuku karamihi atu ana ki a Ihoa o ngaa man, naana nei ngaa mea katoa. Paimaarire!
Whai muri te whakaaro ki a Kiingi Tuuheitia Pootatau Te Wherowhero Te Tuawhitu, e rangi kei taku Ariki ka mihi raa te ngaakau. Paimaarire.


Ka rere atu raa te tangi apakura ki a raatou maa kua whakangaro atu ra ki te puni o Hine-te-kerekere-o-te-poo, moe mai raa kooutou.
Ko te reo rehu ia “Whaaia ko te kotahitanga” hei oranga moo te whaanau, hei painga moo te katoa.
Koia nei maatou ngaa tai tama o te whaanau Whanga e tuku karamihi atu ana ki te kaupapa o Te Koohanga Reo i ngaakau nui ai te whakanikoniko i toona whare tukutuku ki ngaa reo korokii, ki ngaa reo waiata hei painga moo ngaa tamariki.

Tokorua o maatou he manu piirere noo Te Koohanga Reo o Te Kauri me Te Koohanga Reo o Oparure, aa, i ngaakau nui ai maatou katoa ki te kaupapa o Te Koohanga Reo i ngaa tau kua huri. Ko Nathan te maataamua, he kaiako ia mo Te Koohanga Reo o Kirikiriroa me Te Koohanga Reo o Te Rapa i waenga i ngaa tau 1996-2002, ko Ropata i mahi ai ki Te Koohanga Reo o Waikeri i te tau 2002, ko Rodney te kaiako o Te Koohanga Reo o Te Kupenga i waenga i ngaa tau 2002 – 2014, aa, ko te pootiki o maatou ko Te Awarahi te kaiako o Te Koohanga Reo o Taawerawera ki te Kuao o Taupiri i waenga i ngaa tau 2008 – 2018.
E miha kau ana te ngaakau kapakapa ki ngaa taaonga kua homai nei e te kaupapa o Te Koohanga Reo, koia raa teeneki ko te tuahupapa o te reo Maaori me te maatauranga Maaori.
Rire rire hau! Paimaarire!

Whanga Brothers EP 8 Waiata

Te Kōhanga Reo