w-l-banner

There are 4 courses are approved by the New Zealand Qualifications Authority (NZQA). These are Te Ara Tuatahi (Level 2), Te Ara Tuarua (Level 5) and Te Tohu Mātauranga Whakapakari Tino Rangatiratanga of Te Kōhanga reo (Level 7) and Te Takaimatua. Te Ara Tuatahi and Te Ara Tuarua are introductory class to te kaupapa o te Kōhanga reo.

Te Tohu Tino Rangatiratanga Whakapakari was developed in 1992 as is the only recognized Kōhanga reo kaiako tohu.

Te Takaimatua, is a Maori business course for whānau on the management and administrative operations of Te Kōhanga Reo.

Entry Requirements

These courses are open to Kōhanga Reo whānau who are nominated and supported by their Kōhanga Reo. Applications must be approved at Kōhanga Reo whānau hui. It is also important to identify the Kaiāwhina who have pledged to support the ākonga throughout the course.

Courses:

Te Ara Tuatahi

The aim of this one year course is to target those Kōhanga Reo whānau who have very little or no reo Māori. The course will enable them to reach a level where they are able to introduce themselves in a Māori setting as well as speak basic te reo Māori in the Kōhanga Reo while working alongside the mokopuna.

Colin Treacys
“I’m Irish and my wife is Māori we have a son and I wanted him to have his culture and I wanted to learn more about the culture and language. I think that’s important because we Irish have lost so much. Māori have a chance to cling onto what they have, and that’s what I want for my son. We also plan to send him to Kura Kaupapa.

Te Ara Tuarua

button for easy access to information about this qualification

A one year whānau based learning programme designed to strengthen te reo Māori within Kōhanga whānau. It is for whānau who are fairly confident in te reo Māori. Te Ara Tuarua introduces the ākonga to the kaupapa of Te Kōhanga Reo and prepares kaimahi for entry onto the Level 7 Whakapakari course. The majority of the course is delivered and written in te reo Māori.

Mark Mcloud
“As a 45yr old Koro I came into the kaupapa to tautoko my moko’s. My tohu helped me to learn mihi, and about the running of the Kōhanga Reo. I was humbled to receive my tohu in front of my people and our Kaumātua”.

Te Tohu Mātauranga Whakapakari Tino Rangatiratanga

button for easy access to information about this qualification

(e toru ngā tau) Nā Te Poari Matua o Te Kōhanga Reo me ngā kaumātua o te wā i whakatinana te whakaakoranga nei. Ko te reo Māori anake te huarahi ako i Te Whakapakari Tino Rangatiratanga.

I te mutunga o ēnei Kete o te Ako kua mohio te ākonga e pā ana ki

  • te ōrokohanganga mai o Te Kōhanga Reo me ōna tāhuhu kōrero
  • te kaupapa o Te Kōhanga Reo
  • te reo Māori
  • ngā tikanga o te ao Māori
  • Te Hauora
  • te tipuranga o te mokopuna
  • te mahi whakaako
  • te paerangatiratanga me te whakahaere
  • te whakawhanaungatanga

Koia tēnei ko te tino Tohu o te mātauranga Māori i roto i te Kōhanga reo.

Erykah Haumate

“I mate tōku māmā I te tau 2010, ngā tēra i whakatā ahau. Nō te tau whai muri 2011, i hoki kaha mai ahau ki te whakaoti i aku kete. Ahakoa nō Tūhoe ahau kua waru(8) tau au e noho ana ki roto o Tūwharetoa, me tā rātau kaha ki te manāki mai i ahau. E mōhio ai au e kore au e neke mai te Kōhanga”.

Valverde Maaka
“It was an overwhelming experience for me and my tāne to graduate together. He is the chairman of our Kōhanga Reo and our daughter is at Kura Kaupapa. So she helps us out as well. Awesome, to know more about the kaupapa.”