Mā te whānau o te Kōhanga Reo hei whakatakoto he kaupapa hei whakanui i te mauri ora o ia mokopuna i roto i te korowai o Te Kōhanga Reo.

The Kōhanga whänau will plan to maximise the strengths and skills of each mokopuna cloaked in the korowai of Te Kōhanga Reo.The role of whānau or family in Kōhanga is as important as is Te Reo, mokopuna (children) and Kaumatua (elders). Whānau are the foundation blocks of the Kōhanga Reo movement. Kōhanga Reo philosophy is based on Nga Pou e whā or the 4 kaupapa statements in Te Korowai.

  • Te Reo Māori  – Total immersion in Reo Māori in Kōhanga.
  • Whanau  Management – are part of decision making, management and  share responsibility of driving Kōhanga.
  • Accountability, Kia Tika Kia Pono- Whānau are accountable and committed to each other and the kaupapa.
  • The Health and Wellbeing of the Mokopuna and the Whānau.  Kia noho Haumaru-Providing an environment that is physically, environmentally and spiritually safe for the mokopuna and their whänau.

Kōhanga Reo is not an early childhood service, it is concerned with the survival of the Māori language and whānau social development through te reo, tikanga and āhuatanga Māori.

Kōhanga Reo is not only a journey for the child but the whole family.  Kōhanga Reo offers courses for parents, through whānau learning as well as professional development for Kaiako(teachers), kaimahi and parents.

There are over 460 Kōhanga Reo established throughout the country, use the Kohanga Locater to find a Kōhanga nearest you.