Te Wiki o Te Reo Māori

Ko te wawata o Te Taura Whiri i Te Reo Māori ‘kia haruru a Aotearoa whānui i tōna reo taketake’. Nā, kua whakaritea tētehi wiki kotahi ia tau e aronui ai te tini me te mano ki te reo Māori. He wā hei whakatairanga i tēnei taonga kāmehameha. Ko te wero kia huri mai te tokomaha, te tokonui, arā te tokopae ki te huatau, te ātaahua me te whai take o te reo Māori. Ko te whāinga ikeike kia ngākau nui rā ngā tāngata katoa.

Ruka Broughton Kaikōmihana mo Te Taura Whiri Kaiwhakahaere mō te rohe o Aotea

Ruka Broughton
Kaikomihana mo Te Taura Whiri
Kaiwhakahaere mō te rohe o Aotea

Tūranga Kaikōmihana

Nō te tau 1992 i whiria tuatahitia ahau kia noho ki Te Taura Whiri i Te Reo Māori. Ā, inā tata nei i whakapā mai Te Minita Whakawhanake Māori e Te Ururoa Flavell kia hoki mai anō ahau ki te āwhina. I whārikitia te hōnore ki mua i te aroaro o ōku kaumātua. Ko te whakatau kia whakaae tā te mea he painga kei roto mō tātou te motu.

He nui ngā āhuatanga hei kōkiri mā mātou. Māringanui kei reira tētehi o Te Kōhanga Reo i te mea e areare ana ngā taringa o te Minita. I a au ka whakarongo ki ngā kōrero kei tūpono kā puta he hua hei painga mō Te Kōhanga Reo. Ki te pērā kā whāia kia tutuki rā anō. Ko te pai o Te Ururoa kei te mārama ki ngā kaupapa e tami nei, e kōpehi nei i te ao Māori i nāia tonu nei.

Whai muri iho nā rātou ko tana whānau ake tētehi kōhanga reo i whakatū i roto i te rohe o Aotea. Kua oti te taura tūhono te whakaū kia mau. Ko te wāhanga ki te Toihau, tatū atu ki aku hoa kaikōmihana, me kī, ko mātou anō mātou. Kāore tētehi i runga ake i tētehi. E kai tahi ana i te kono kotahi. He rawe rātou. I roto i ngā wiki ruarua kua pahure ake nei i oti te whakatūnga i te kaiwhakahaere hou. Kei konei e tautoko ana.

Hononga ki Te Kōhanga Reo

He maha ngā whenu hei rāranga i te takapau wharanui e whānau ai te rea ki runga. Ko tā tātou he whakakao i ērā e taea ai, kia pakari ai te tipu o ngā mokopuna. Ko tāku e kī nei mā te hoe tahi o ngā rōpū ko te reo Māori tā rātou kaupapa matua e māmā ai ngā mahi. Ko Te Taura Whiri i Te Reo Māori tētehi o aua hunga rā. Ka auraki ki te wā i reira a Tīmoti rātou ko Te Wharehuia, ko Iritana me te mihi mutunga kore ki ēnei rangatira o tātou.

Nō reira ko tā Ruka…ki te hoe!