Ko te aroha aano he wai

E pupuu ake ana

He awa e maapuna mai ana

I roto i te whatu manwa

Ko toona matapuuna he hoohonu

Aa ina ia ka rere anoo

Ko toona mataapuna he hoohonu

He taitimu, he taipari

he taiope, he tairoa

He Tainui

He Tainui

He Tainui

E te whānau ānei ngā pikitia a te Korowaitanga ō Tainui. Click here