Me he pioke he awheo mō te Kōhanga Reo.

He taonga tuku iho ngā te Atua

E kore e ngaro i ngā tau takaoriori, i ngā tau whakahuihui. Nā Tā Hemi Henare

E te iwi ē! Ko Manawatū Te Whare Tāpere, Ko Rangitāne te iwi ko te Kōhanga Reo te kaupapa, nō reira kei te mihi ki ngā iwi mē ngā māta waka kua whakauta mai i runga i te karanga o te rā. Manawatū Stadium was the venue for the first ever Kōhanga Reo Expo.

Hui Kōhanga Reo Taiopenga Expo 2017

Hui Kōhanga Reo Taiopenga Expo 2017

Te Hui Taiopenga o ngā Kōhanga Reo 2017 is a celebration of the 35 years of Kōhanga Reo, and gives whānau and Kōhanga Reo the chance to reflect on the last 35 years of Kōhanga Reo, representatives and Kōhanga Reo whānau from, Te Waipounamu, Ikaroa, Aotea, Kahungunu and Tairawhiti were welcomed into Manawatū Stadium to launch the first day of the Kōhanga Reo expo.

 

Professor Rawinia Higgins

Professor Rawinia Higgins

Today’s occasion was marked by the launch of the findings o Te Kura Roa, a study Professor Rawnia Higgins and Professor Poia Rewi into the relevance of te reo māori from the perspective of the 2 biggest reo initiatives in Aotearoa, Ataarangi and Kōhanga Reo. Professor Poia Rewi referred to language acquisition and maintenance as part of being a global citizen “Nou Te Ao” and “Tino Rangatiratanga” as taking control of your destiny and identity through te reo.

Professor Rawinia Higgins who grew up in the kaupapa of Ataarangi reminded us that this study was to also look at the attitudes and relevance of the language to mainstream New Zealand, copies of the report were given to stalwarts of Ataarangi and Kōhanga Reo, followed by an explanation of the song “Te Ata Rakura” by Nanny Kuini Moehau who composed this song in order to highlight the synergy of Kōhanga reo and Ataarangi to revitalise te reo Māori in homes.Nanny Kuini Moehau and Nanny Kohi Coleman

Nanny Kuini Moehau and Nanny Kohi Coleman

With over 40 stall holders and sponsors, day 2 will see the launch of the “Kōhanga Reo Whānau Card”, will give savings to Kōhanga Reo and whānau. Nō reira nāu mai haere mai or view live Facetime coverage and updates at our Facebook Page by clicking here.

expo-june-2017-website-facebook-banner-090620172