Dame Tariana Turia photo credit: Stuff

Dame Tariana Turia photo credit: Stuff

E ngā whānau o ngā Kōhanga Reo tenei te mihi aroha, mihi mahana ki a koutou katoa. Te manako ia kei te haumaru tā koutou noho i roto i te hāneanea o te whānau mō tenei wā, arā te rā o Waitangi. E kore hoki e warewaretia rātou i hinga i whawhai mō ō tātou whenua, me te mana motuhake o ngāi tātou te iwi Māori. E kore rātou e ngaro engari ka ora tonu ki roto i ngā whakatupuranga e whai ake nei.

Waitangi Day is a day of reflection and remembrance. It is a opportunity for Maōri and Te Iwi whānui to celebrate our founding document and the birth of a nation. So what exactly does Waitangi mean today and in the future?

For former Maori Party leader Dame Tariana Turia, she looks towards the future and sees the Treaty of Waitangi through her mokopuna

” Te Waikura” a blonde bombshell with attitude; a feisty, lovable little girl who is proud to carry the legacy of her tupuna in her every move. (Dame Tariana Speech)

It is a legacy built on the efforts and sacrifices of past leaders, such as Sir Graham Latimer who mortgaged his farm to protect Māori land and was the catalyst for the establishment of  the Waitangi Tribunal with Matiu Rata in 1975. We now see the benefits 42 years on, as māori iwi have become  major players in the New Zealand economy.

Dame Tariana Turia provides us with a holistic view of te iwi Māori, and highlights leadership that was forthright and clear about where the future lay. So for Waitangi Day this year  she asks what is our commitment to our greatest taonga of all our tamariki .

Radio NZ Broadcast http://www.radionz.co.nz/national/programmes/waitangiruarautaulectures

PDF version of speech.1-waitangi-rua-rautau_jan-2017-002