E ngā manu taiko, e ngā manu taki e ngā manu kāewa

E kōrihi ana te Kōparapara, ki a koutou ngā Manu Pīrere a te Kōhanga

Topa mai rā topa mai rā

Kia tau, e tau, ka tau.

Ko te kāpunipuni o te mahara ki a rātou ngā tōtara haemata, ngā puhikaiorere o te wao tapu nui

Kua hinga nei kua ngaro nei haere atu rā. E kore nei te kākano i ruia mai i Rangiātea e ngaro

Tihei Māuri Ora.

 

Kua whakamānuhia te waka rauora ō te Kōhanga Reo ki runga i ngā wai o tūmanako o wawata, he whakaterenga anō tēnei i ngā mokopuna o te Kōhanga reo ki te ao mātauranga, e tutuki ai te kōrero

“Pihi kau ake te whakaaro pai, hauhake tonu iho”.

 

Applications for the “Ngā Karahipi Manu Pīrere ā Te Kōhanga Reo” are now open

Te Kōhanga Reo National Trust is pleased to announce that applications for the 2020 He Manu Pīrere nō Te Kōhanga Reo scholarships have opened. There are 26 scholarships available, ranging from undergraduate through to Masters and Doctorate level.

Who can apply?

Kōhanga Reo graduates who attended kōhanga reo for a period of two or more years are eligible to apply. Evidence of Kōhanga attendance must be provided as part of your application. Applicants must be enrolled full-time at a Tertiary institution and have Te Reo Māori included as a component of their study programs. For full details visit Ngā Manu Pīrere

How to obtain an Application form?

The He Manu Pīrere nō te Kōhanga Reo application form can be downloaded from our webpage Ngā Manu Pīrere by visiting your local Regional Office, or by emailing us at hemanupirere@kohanga.ac.nz

Closing date:

All applications must be received no later than 5:00pm on Friday, 20 March 2020.

Click here for application form.

Click here for Frequently asked questions FAQ’s