He Rau Timotimo Kōrero No.7

Te Whakarewatanga o te tau hokorua o Te Kōhanga Reo. Hui-ā-Motu. Board Elections. He Manu Pīrere. Smartly