He Rau Timotimo Kōrero no.2

21 Feb 21. Covid-19 Update; MoE Updates; Edge; Board Elections; Xero; He Manu Pīrere; Te Karere 40th; Te Onetū.