Takahia, te ara whānaui ki te rāngi, ki runga rawa rā, he wairua koe, nōhau te ao katoa e Māmā Kohi.
Whakarehu ki te hunga wairua kia tangihuahua ki taumata wahine ko Hauku. Tangihuahua ki taumata tane ko Taikehu. Ka ruruku ki a Hinetakawhiti, ki “te hirea waha o Maui, ki te ao o Hine-nui-te-pō”. Tākoto mai rā koe i te taunga o te pō o Io-matua. Tākoto mai rā i te pō uriuri, i te pō aio a Io-Matua-kore. Takoto mai ra koe i te pō kerekere te whakamāhuru a Ihowa-o-ngā-mano. Takoto mai rā koe i te pō tangotango, ngā mana o te Tai Whakarunga, o te Tai Whakararo, o te Tai Hauaru, puta noa ki te Tairawhiti. Tenei te whakatinanatanga o te ara kua ohākitia mō tātau te tāngata i tēnei ao.

“Kua tipu ra hei oranga mo te iwi Māori
Mā te mātua i te rāngi hei arahi
Nō reira mauria mai ngā tamāriki ki te kōhanga reo”.

Kua hōrapa ki te ao whānui. Kua mapu te koingo roa ahakoa kua hipa i te toru takau ma rima tau i a koe e e kawe atu ana i te kaupapa o Te Kōhanga Reo. Nau e Mama Kohi te aroha nui ka pupu ake hei tuhonohono ano i ngā tātai tuku iho. Taonga o te po Māmā Kohi haere atu rā, haere atu ki te pūtahitanga o Rehua ki te okiokinga o tāua te tangata. ko te taonga nui ko te aroha, kia tākoto koe ki nga marae o to whanau, otirā ki ōu karangaranga ki ōu marae o Ngahutoitoi, o Omaramutu, o Te Tairāwhiti, o Te Kōhanga Reo, otirā o te wā kaenga, ā, ka taipōruturutu iho ki roto o Ngaoipapa ki reira koe tapairu mai ai e kui e.
Mama Kohi Tupara Coleman
I mate i te ra 29/06/2018
Ka takoto ki te marae o Waiparapara
Ka nehu 11:00am a te Mane 02/07/2018
The Kōhanga Reo National Trust will be going on to Waiparapara Marae Tokomaru Bay early morning Sunday.
Nō reira haere rā e te Kōkā, waiho mai mātou ki muri nei tangi hotuhotu ai mōu.

Nā ō mokopuna o Te Kōhanga Reo