1-Kura Reo Hoani Waititi

Kura Reo ki Hoani Waititi 2016

No te tīmatanga o te tau tae mai ai ngā taniwha hikuroa o te reo Māori ki te marae o Hoani Waititi. Ko tā te hunga nei he whāngote i te wai a te kākahi ki te iwi e irimārō ana ki to tātou reo rangatira, hei oranga tonutanga mo te iwi Māori. I whakaeke mai te tini me te mano ki roto ki a Ngā Tūmanako whare kia noho haumaru ai rātou i raro i te maru o te reo Māori me ngā tikanga Māori mo te kotahi wiki. Ko te whakapakari i ngā pukenga tuhituhi reo Māori, pānui reo Māori, kōrero reo Māori hoki te aronga nui o te hui.

Hei tā taku Pāpā, hei tā Tīmoti Kāretu no Ngai Tūhoe; “Ka hoki anō ngā mahara ki te wā tuatahi i tīmata mai ai ngā Kura Reo. Ko Hoani Waititi, ko Rakaumangamanga me Ruatoki ngā kura i tono kia whakatūria tēnei kaupapa. Nā wai rā kua hoki mai ētahi o aua tauira hei kaiako, kaiwhakahaere mō tēnei o ngā Kura Reo”. Ko Te Wharehuia Milroy rāua ko Timoti Karetu tētahi tokorua i tautoko i te whakatūnga o ngā Kura Reo o te motu, ā, tae atu tonu ki taua rā i noho te tokorua nei hei toki pou tangata mo te hui. Mei kore i a rāua, kua kore pea tēnei kaupapa o te Kura Reo e tū i tēnei rā.

1-IMG_8085

Te Wharehuia Milroy, Te Haumihiata Mason, Tīmoti Kāretu

Hei tā kaiako o te Kōhanga Reo o Kākāriki, hei tā Arapera Tangaere; “Koinei te tuatoru o ngā kura reo kua tae atu nei au. Ko te kura Reo i te wā i a au i te kura tuarua, ko te kura Reo mō ngā Kōhanga Reo o Tāmaki Makaurau, me tēnei e tū ana ki Hoani Waititi.Hei tāna anō he rerekē ia Kura reo “ Katoa ngā Kura Reo kua tae atu au ko te reo o te rangatahi te kaupapa matua. Kua hoki mai au ki te Kura Reo ki te whakapakari anō i tōku ake reo, e tika ai taku whakaako i ngā tamariki o te Kohanga Reo”. Ko tētahi o ngā kaupapa matua i puta i te Kura Reo ko te pai o te reo tapepe. Hei tā ngā kaiako o te Kura Reo; “E taea ana te reo tapepe te whakatika, heoi ko te reo muna e kore e taea te whakatika, te whakapakari rānei”. Ko tā ngā kaiako o te Kura Reo he akiaki i te iwi Māori ki te kōrero i te reo Māori, kia kaua e manemane noa, e tipia haurarotia noa rānei. Kōrerotia te reo rangatira i te pahi, i te kura, i te kainga, ā, haere ake, e horapa nui ai tōna puta ki te ao.

Kupu Hou

Taniwha hikuroa= mātanga rangatira

Whāngote i te wai a te kākahi = whangāi i te matauranga

Iri mārō= kaha hiahia ki te matauranga, ehara i te kai

tapepe= kei te ako tonu i te reo monemone= memeha = tipia haurarotia.