Pepeha:Kaharau-R-Keogh (Pāpā) Ko Te Ramaroa, ko Rangitoto ngā maunga. Ko Hokianga-whakapau-karakia te moana, ko Waipa te awa. Ko Ngātokimatawhaorua, ko Tainui ngā waka. Ko Kokohuia, ko Te Kauae ngā marae. Ko Ngāti Korokoro, ko Ngāti Kinohaku ngā hapū. Ko Ngāpuhi, ko Ngāti Maniapoto ngā iwi.   (Māmā) Ko Te Aroha te maunga. Ko Ōhinemuri te awa. Ko Tīkapakapa te moana. Ko Tainui te waka. Ko Ngahutoitoi te marae. Ko Ngāti Tara te iwi. I haere koe ki tēhea Kōhanga Reo? Puawairua Te Kōhanga Reo, Te Kōhanga Reo o Hoani Waititi Marae. He aha ōu mahara, ko wai ngā kuia, kaumātua i ērā wā? Te nuinga atu o ōku mahara e whakaauaha ana i taku porohianga i te kōhanga. Hakoa tēnā, e maumahara ana ahau ki ngā mātāpono i whakapūmautia e ōku kuia hei tūāpapa māku i tēnei ao, arā, ko te whakarongo, ko te ako, te whakahihiko hinengaro, te korero, te waiata, te haka, te kata, te tākaro, te kai tika, te mahi tahi, te ārahi, katoa atu. Ka noho ko ēnei akoranga hei kākano mō ngā pūāwaitanga āku i roto i aku mahi huhua. Kaharau-R-Keogh-Pepe!   Kei hea koe inaianei, he aha ou mahi? Kei Te Whare Wānanga o Ōtākou ahau e ako ana. E whai ana ana i taku tohu paetahi mō Ngā Toi Tangata. E rua aku matua, ko te Puoro, (Contemporary Music Performance) me te Māori (Māori Studies). Mā tēnei pūtea ka aha? Ka tautoko te pūtea nei i taku nama Studylink mō Te Whare Wānanga. He aha ōu whakaaro mō Te Kōhanga Reo? Me kore ake te Kōhanga Reo e torokaha ai te mātauranga Māori i roto i ahau. E tika ana, nā ōku mātua, nā aku kura anō hoki ahau i poipoi, i whāngai ki te reo. Heoi, nā Te Kōhanga Reo te kākano i whakatō tuatahi mai ki roto i ahau. Nā reira au i whai kaha ai ki te aru, ki te ako, ki te whakawhanake i tōku reo Māori, me ōna āhuatanga katoa.

Whanau-Keogh

Papa Anaru, Te Rina, Huiao, Mama Linda, Kaharau