TKRNT_tohuKua ngaro koe ki te pō, ko te kauri nui, takoto Manuera-Tohu-2

Pīpīwharauroa e tangi nei, rere pōuri i konei

Kaikini te manawa, kaikini te aroha, kaikini te wairua

Auē hei aha rā, hei aha rā, tū tonu te mahara’

Mānuera, e mau nei i te waiata nei ngā whakaaro atu ki a koe kua riro nei ki tō tāua tini, ki tō tāua mano i te pō e, rāhiri mai rā koe. I kī atu rā au ki a koe ka pōhara tō iwi i te rironga atu ōu,  ka pōhara anō hoki Te Kōhanga Reo te Kaupapa i matea nuitia nei e koe. Ko te ao ia ka pōhara rawa atu, ko te ao kōrero Māori ka tirotiro kau noa kei hea rā koutou o tēnā momo reo i a koe nā e tino kore haere nei, nā konei te haku ake o te ngākau ki tō tāua reo e kara e.

Ā kāti haere, takahia te ara e takahi ai mātou o muri nei ā te wā ki tēnā, ki tēnā o mātou me te mōhio atu ko koe kei konā e noho mai ana i tō whāriki o te taiea, o te hūmārie, o te māhaki.

Ko te pō rā ki a koe, Mānuera, ko te pō rā ki a koe.’

 

Te Poari Matua