image001

Te Ao Pēhi Kara rāua ko Waiariki Kara

 

Tiwhatiwha te pō, tiwhatiwha te ao 

 He whare i mahue kau e,

He whare i mahua kau e,

Ka whatinga te kuru o te marama

Ka pāhuka mai te moana i ngā tai e ngunguru nei…

Tēnei ko te toka ki a tatou

Kua hinga rātou

Kua hinga, kua takoto i te ringa kaha o Aitua…

Kua hinga mai te pūriri whakamarumaru nei, a Waiariki Kara

Te pouaru o te kaumātua o Te Kōhanga Reo, a Te Ao Pēhi Kara

E takoto mai ana ia ki te marae o Pukemokimoki i tēnei wā…

Nō reira, kei taku manu iti, taku manu kōrihi ata Kei te ngākau whakahahaka, te ringa awhi mokopuna Moe mai rā, moe mai rā, moe mai rā